DET MED SORT OG HVIDT

BETINGELSER & politik

HandelsBETINGELSER

 1. Det er en betingelse for indgåelse af en 1-1 personlig trænings aftale, at klienten har et aktivt fysisk medlemsskab via. fysisk fitness coaching eller er medlem af Nordkystens CrossFit Centeret. Aftalen er yderligere underlagt Nordkystens CrossFit’s & The Inner Image’s husregler og medlemsbetingelser, som klienten bekræfter at have læst og accepteret, herunder også særskilt betingelser om personlig træning i medlemsbetingelserne.

  Medlemsbetingelserne kan ses her. Klienten accepterer samtidig også at have læst og accepteret Nordkysten CrossFit’s datapolitik.

 2. En fitness coaching træningssession aftales indbyrdes, og har en varighed á 55 min.
 3. En kostvejlednings session aftales indbyrdes, og har en varighed á 1:30 timer.
 4. Afbud foretages ved at kontakte e-mailen: kontakt@theinnerimage.com eller den nuværende coach der underskrev kontrakten. Dette gøres 24 timer før den planlagte session, ellers trækkes sessionen, medmindre der er en gyldig grund.
 5. Gyldigheden af et forløb starter ved første afholdte session. Forløbet kan forlænges med 12 uger for 150 kr. inden udløbsdato.
 6. Sessioner som ikke er brugt eller udløbet, kan videreoverdrages til andre aktive klienter.
 7. Ved kontantkøb af en ydelse betales det fulde beløb efter aftale, inden første session eller begivenhed finder sted. Det aftales ved hjælp af at kontakte e-mail: kontakt@theinnerimage.com eller en af vores coaches.
 8. Det er muligt at fortryde køb af et forløb inden for 30 dage fra købsdatoen, hvis forløbet ikke er taget i brug. Ved fortrydelse af et købt forløb, skal henvendelse ske på hjemmesiden til e-mail: kontakt@theinnerimage.com.
 9. Ratebetaling af onlinevejledning, fitness coaching eller nutrient coaching betales via fakturaen der vil blive tilsendt. Ratebetalingen er en bindende kontrakt indtil forløbet er udstedt.
 10. Opsiges 1:1 forløbet, eller overflytter klienten sessionerne til en anden, ændrer dette ikke kontrakten for betaling af ratebetalingen.
 11. Opsiges online forløbet, vil der være en bindingsperiode på nuværende måned + 1 måned.
 12. Træningsprogrammer og kostplaner skræddersyes, derfor er undtagelsesbestemmelsen omfattet i forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3. Der gælder derfor ingen fortrydelsesret efter udarbejdelse af en individuel kostplan eller individuelt træningsprogram.

Medlemsbetingelser

1. E-MAIL + SMS

Ved underskrift af denne kontrakt tilkendegiver jeg at der gerne må sendes service SMS + e-mails til den angivne e-mail / telefonnummer.

2. GARANTI

2.1 VÆRDIGENSTANDE OG TINGSSKADE

Det anbefales, at særligt værdifulde genstande (fx kontanter, ure, smykker, punge, tasker m.v.) ikke medbringes til træningen. Øvrige medbragte genstande bør opbevares i et forsvarligt aflåst skab under træning. The Inner Image bærer ikke noget ansvar for tab på grund af bortkomst, tyveri eller tingsskade, der indtræffer ved træningsstedet.

2.2 HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos The Inner Image, ligesom klienten er ansvarlig for at have modtaget nødvendig instruktion for at udføre aktiviteter korrekt og forsvarligt. The Inner Image bærer ikke ansvaret for eventuelle personskader som følge af manglende overholdelse af foranstående eller ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder i øvrigt.

3. COACHING & REKLAMEAFTALER

3.1 FILM- OG FOTOOPTAGELSER

Det er ikke uden samtykke tilladt at optage film (levende billeder) eller tage fotos af andre i The Inner Image eller lave opslag heraf på online-media.

4. BETALING & GAVEKORT

4.1 MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING
Hvis et skyldigt beløb ikke betales rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse via e-kommunikation. The Inner Image opkræver rykkergebyr efter gældende takster, som fremgår af The Inner Image priser. Rykkerskrivelse: Tilskrivelse af en rente på 0,70% pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100 kr.

The Inner Image forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at opkræve det udestående beløb, et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI/Experian i henhold til RKI’s gældende vilkår. Gebyret fastsættes af The Inner Image eller af The Inner Image’s eksterne samarbejdspartnere.

4.2 VÆRDIKUPON, KLIPPEKORT OG GAVEKORT
Gavekort eller værdikupon til The Inner Image kan ikke ombyttes til produkter.

5. OPSIGELSE 

5.1 ONLINE FORLØB

Ved online forløb gælder der en bindingsperiode på nuværende måned + 1 måned

OrdensRegler

OPFØRSEL

Vi ønsker at alle skal have en god oplevelse når de træner hos The Inner Image. Derfor forventer vi en positiv omgangstone med respekt for hinanden. Personalets anvisninger skal altid følges og er ikke til diskussion.

BEHANDLING AF MASKINER & UDSTYR

Vores udstyr skal behandles med respekt. Er du i tvivl om hvordan man benytter en maskine så tag fat i personalet inden brug. Håndvægte og vægtskiver må IKKE kastes/droppes og SKAL have gulvkontakt inden de slippes. Maskiner skal aftørres og skiver og vægte lægges på plads efter brug. Undlades dette gentagne gange medfører det bortvisning.

MUSIK & MOBILTELEFON

Hvis du vil høre anden musik, end den der spilles i centret, skal du benytte høretelefoner. Mobilsamtaler skal begrænses så det ikke genere andre medlemmer. Der må ikke tages billeder af andre medlemmer uden deres udtrykkelige samtykke og ALT brug af kamera i omklædningsrum er strengt forbudt.

BEKLÆDNING

Du skal være iført træningstøj og rene indendørs sko. Bare tæer er kun tilladt i holdsalen og den funktionelle holdsal. Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop. Udendørs sko, arbejdstøj og cowboybukser er ikke tilladt.

FAMILIE, VENNER & BØRN

Der er kun adgang for klienten i træningsarealerne og omklædningsrum.

OMKLÆDNINGSFACILITETER & TASKER

Skabene skal tømmes efter brug, efterladte låse vil blive klippet og skabe tømt efter lukketid uden ansvar. Træningstasker er IKKE tilladt i træningsarealerne. The Inner Image stiller skabe til rådighed hvor de kan opbevares i omklædningsrummet.

Jeg er dedikeret til at hjælpe dig hele vejen i mål. Derfor vil jeg under din rejse mod målet være ved din side hele vejen, og står altid klar til at hjælpe. I The Inner Image, er det en passion at nedbryde barrierer der forhindrer muligheden for udvikling. Så vær’ sammen i et stærkt fællesskab der ønsker at opnå udvikling!

Tag allerede dit første skridt idag!

The Inner Image © 2021 All Rights Reserved

3120 Dronningmølle • Denmark

CVR. 40134948 • Tlf.: 28 43 68 73